Sportsplan kommer

Det jobbes med å få sportsplanen klar i løpet av høsten/vinteren.