Utleie av sukkerspinnmaskin og popcornmaskin


Ta kontakt med L/K på post@lyngenkarnes.no eller send inn henvendelse her i skjemaet for forespørsel om å leie maskinene våre.


Priser per dag:

Popcornmaskin:          kr.500,-

Sukkerspinnmaskin:    kr.500,-


Depositum:                  kr.1000,-

Depositum og leie betales forskuddsvis. Maskinene leveres tilbake rengjort og uten skade. Ved evt. skade eller at idrettslaget må rengjøre maskinen, dekkes dette av depositum.


Når du leier våre maskiner, er det viktig at du er klar over følgende ansvar:

  1. Ansvar for Maskinen: Du, som leietaker, er fullt ansvarlig for maskinen og dens bruk i hele leieperioden. Dette inkluderer korrekt håndtering, vedlikehold og retur i samme stand som ved mottak.

  2. Ansvar for Skader: Eventuelle skader som oppstår på maskinen, eller skader som maskinen påfører andre personer eller eiendom, er ditt ansvar som leietaker. Du vil være ansvarlig for alle kostnader forbundet med reparasjon eller erstatning.

Se bruksanvisninger under for hvordan man bruker maskinene.

Bruksanvisning sukkerspinnmaskin

BETJENING

1. Ved flytting av utstyret, skyv håndtaket nedover og påse at begge føttene på fronten ikke berører  underlaget (gjelder modeller med vogn). 

2. Trykk på „Power” (bryter) og la maskinen virke i 1–2 minutter. Kikk inn for å se om maskinen er klar  til bruk (maskinens posisjon må justeres, hvis vibrasjoner er ekstremt sterke).

3. Slå på „Heat” (varmebryter). Vent i minst 10–15 minutter for at utstyrets fordelingshode blir godt  oppvarmet. Hvis sukkeret helles inn i fordelingshodet tidligere enn angitt, er det en risiko for at sukkeret  brenner seg.

4. Etter at fordelingshodet er varmet opp, kan du begynne arbeid – hell én måleskje sukker inn i midten  av fordelingshodet.

5. Etter omtrent 60 sekunder blir sukkerspinnet formet. Stikk en bambuspinne inn i bollen og tvinn  sukkerspinnet rundt den, inntil det får en bestemt form (bambuspinnen må være rengjort med en myk  klut. Det anbefales å ikke bruke helt glatte pinner – sukkerspinnet holder seg bedre til ru pinner).

re. 6. Etter at du er ferdig med å spinne, ikke slå av utstyret umiddelbart, men rengjør først fordelingshodet  med vann. Fordelingshodet bør fortsatt rotere. Hell litt vann inn i den og deretter slå av maskinen. Produktet skal rengjøres etter hver bruk.


Les dette angående sikkerhet:

1. Hold maskinen vekk fra barn.

2. Den elektriske ledningen må ikke ligge i nærheten av maskinens varme overflater. Påse at den elektriske  ledningen og støpselet ikke kommer i kontakt med vann eller en annen væske. IKKE BRUK maskinen,  dersom ledningen eller støpselet er skadet.

3. Ikke ta på maskinens overflate når maskinen er i drift. Ikke flytt maskinen når den er i drift.

4. Ikke ta på støpselet eller ledningen med våte hender, for å unngå elektrisk støt.

5. For å forlenge maskinens levetid, må den stanses for 20 minutter etter én timers drift, for å unngå  overbelastning.

6. Før rengjøring av maskinen forsikre deg om at støpselet er trukket ut av stikkontakten.

7. Hvis fordelingshodet ikke virker, slå av maskinen og fjern det brente sukkeret med en myk klut

Bruksanvisning popcornmaskin

Bryterne:

1. TURN – slå på røreverket i kjelen  

2. HEAT – slå på oppvarming av kjelen  

3. POWER & LIGHT – slå på kabinettets belysning og  oppvarming


BETJENING

1. Bruk bryteren [Power & light] for å slå på varmeelementer og belysning.

 2. Slå på HEAT-bryteren på kjelen. La den  varme seg opp i ca. 5–6 minutter. Hell 50 ml olje, 150  g maiskorn og 50 g sukker inn i kjelen. Popcornet blir  tilberedt. 

3. Under tilberedelse av popcorn må man påse at dørene er stengt, slik at det varme popcornet ikke hopper ut av maskinen og forårsaker brannsår.

4. Rør om popcornet ved å slå på rørefunksjonen [TURN-bryter] inntil alle kornene har poppet. Deretter kan popcornet tas ut av kjelen. For å gjøre dette, trenger man bare å bruke en spak ved siden av kjelen.

5. Gjenta prosessen så ofte som nødvendig. Det trenges ca. 2 minutter for at kornene begynner å poppe jevnlig.

6. Påse at varm olje ikke renner ut på den varme platen. Dette kan medføre fare for brann.

Advarsel: ikke hel vann på platen under tilberedelse av popcorn.

7. Maskinen er utstyrt med en temperaturregulator. Hvis temperaturen overskrider det maksimale anbefalte nivået, vil maskinen slås av automatisk for å garantere sikkerheten.

OBS: Kjelen må tømmes og oppvarmingen må slås av,  hvis maiskornene popper med mindre hyppighet enn 2–3  sekunder. Det er den eneste måten å unngå at kornene og  sukkeret brenner seg, samt forebygge skader på belegget.  Det er ikke alltid alle kornene som popper. Etter hver  tilberedelse av popcorn må alle rester fjernes.


RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

a) Før hver rengjøring, og også når utstyret ikke er i bruk,  trekk ut støpselet.

b) Overflaten må kun rengjøres med midler som ikke  inneholder etsende stoffer.

c) Bruk kun milde rengjøringsmidler beregnet for  rengjøring av overflater som kommer i kontakt med  mat.

d) Etter rengjøring må alle delene tørkes grundig. 

e) Oppbevar utstyret på et kjølig og tørt sted, beskyttet  mot fuktighet og direkte sollys.

f) Det er forbudt å sprøyte utstyret med en vannstråle  eller dyppe utstyret i vann.

g) Rengjør med en myk og fuktig klut.

h) Til rengjøring skal ikke brukes skarpe gjenstander og/ eller gjenstander laget av metall (f.eks. En stålbørste  eller metallspade), fordi de kan skade overflaten på  materialet som utstyret er laget av