Erling Karlsen jr:

Postet av Lyngen/Karnes IL den 23. Okt 2009

Fikk idrettens hederstegn

Erling Karlsen jr (her sammen med NFF-sjef Sondre Kåfjord) ble hedret av Troms idrettskrets forleden.


Forrige helg ble nemlig L/K-veteranen Erling Karlsen jr (75) tildelt Troms idrettskrets høyeste utmerkelse - hederstegnet - for sitt virke innen fotballen i Lyngen og i Troms fotballkrets.
L/K gratulerer så mye med hederstegnet til mannen som har holdt det nærmest kontinuerlig gående i idrettslaget siden 40-tallet, og som fortsatt er med og legger til rette for dagens L/K-spillere. Vi takker ærbødigst for innsatsen - så langt!

Her følger innstillingen fra Troms fotballkrets,som nominerte Karlsen til hederstegnet:


Troms Fotballkrets foreslår Erling Karlsen jr. som kandidat til Troms Idrettskrets Hederstegn for administrativ innsats og tjeneste. Erling Karlsen jr. er født 11.07.34, og representerer Lyngen/Karnes Idrettslag (Lyngen Idrettslag før sammenslåingen i 1990). Erling Karlsen jr. er en av bærebjelkene i Troms-idretten. Det aller meste av de siste 60 årene har Erling vært i fotballens tjeneste. Som spiller og som fotballeder. I Lyngen IL, i Lyngen/Karnes IL og i Troms Fotballkrets. Og Erling Karlsen jr. er i høyeste grad fremdeles aktiv i Lyngen/Karnes IL. Det er bare noen få år siden han var med som oppmann for klubbens A-lag i 2. og 3. divisjon, og Erling er fortsatt med i kulissene.

Hele tiden fra slutten av 40-tallet og fram til dags dato har Erling vært aktiv i fotballen i Lyngen IL og senere Lyngen/Karnes IL. Først som spiller, og fra midt på 50-tallet som leder både på lags- og klubbplan. Han har hatt omtrent alle de tillitsverv som det er mulig å ha innen et idrettslag. Tillitsverv som alltid har vært utført lojalt, med stort engasjement og med en stor porsjon klubbpatriotisme. En patriotisme som skal være der, og som setter farge på
norsk idrett. Vi skal leite lenge for å finne en person som har et større hjerte for fotballen enn Erling Karlsen jr. Karlsen-familiens rolle og posisjon i Lyngen-fotballen er viden kjent. Både Erlings kone og hans barn har i en årrekke gjort en stor innsats for klubben, og bidrar fortsatt til beste for Lyngen/Karnes
IL.

På kretstinget i 1981 ble Erling Karlsen jr. valgt inn i styret i Troms Fotballkrets, og var en del av styret helt fram til og med 1990. I en lang periode var han
også med i anleggskomiteen i fotballkretsen.

Og anleggsutvikling er et av de områdene som alltid har opptatt Erling mest. I styre- og komitèarbeid har alltid Erling vært en person med klare standpunkt.
Han er dyktig og gjennomført ærlig, og står alltid hardt på for å vinne fram med sitt syn. Når en avgjørelse er tatt, er han alltid lojal i forhold til det vedtak som er fattet.

Erling Karlsen jr. har fått Norges Fotballforbunds Honorære lederstipend,
og i 1993 ble han velfortjent tildelt Troms Fotballkrets høyeste utmerkelse – Hederstegnet for administrativ innsats og tjeneste. Da Troms Fotballkrets ga
ut historieboken ”I futtbollens tjeneste” til 75-årsjubileet i 1994, var Erling sentral i forarbeidet gjennom sin deltakelse i historiebokkomiteen. Han skal ha stor ære for det viktige kulturhistoriske arbeidet som ble gjort gjennom denne boken.

Også på fylkeskommunalt plan har Erling Karlsen gjort en innsats i det idrettsadministrative arbeidet gjennom sin deltakelse i ungdoms-
og idrettsutvalget på 80-tallet.


Erling Karlsen er en fotballens hedersmann, som også fortjener å bli tildelt Troms-idrettens fremste utmerkelse. Faktisk vil vi driste oss til å hevde at Lyngen-fotballens kulturelle forankring i lokalsamfunnet og forbilledlighet for
resten av fotball-Norge, sannsynligvis ikke ville vært den samme uten den innsatsen som Erling Karlsen jr. har lagt ned i snart to mannsaldre.

Det er selvsagt mange som legger ned en stor frivillig jobb i norsk idrett på alle plan. Likevel kjenner vi ikke til mange slike som Erling. Knapt noen kan vise
til like lang fartstid i idrettens tjeneste, og ikke mange har brukt like mye tid som Erling Karlsen jr. på å legge til rette for at barn, ungdom og voksne skal få drive idrett.

Vi anbefaler at Erling Karlsen jr. fra Lyngen/Karnes IL tildeles Troms Idrettskrets Hederstegn for administrativ innsans og tjeneste.

Jo Are Vik, daglig leder i Troms Fotballkrets

 


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline